Skip to main content

Privacyverklaring

Als je via deze website een bericht verstuurt of afspraak maakt, dan vragen we toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen ‘verwerken’: om de informatie die je invult op te mogen slaan. 

We gebruiken jouw gegevens alleen voor administratie en communicatie. We maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsprocedures om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, om verlies, onrechtmatig gebruik of ongewenste wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Jouw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor (worden verwerkt door) deze externe partijen:

  • de hostingprovider van onze website
  • de ontwikkelaar van ons afsprakensysteem
  • de ontwikkelaar van ons administratiesysteem
  • de provider van onze nieuwsbrieven-tool

In bijzondere gevallen moeten we jouw persoonsgegevens ook delen om te voldoen aan onze (wettelijke) verplichtingen (bijvoorbeeld als de Belastindienst inzage vraagt).

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan jouw toestemming intrekken en om beperking van verwerking vragen. Je kan ons verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie. Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens bij ons op te vragen, zodat je ze aan een andere organisatie ter beschikking kan stellen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Jouw vragen, verzoeken, bezwaren of klachten kun je melden bij:
Diez Kappers
Strosteeg 2 – 4
3511 NE Utrecht
info@diezkappers.nl
030 2300 355

DIEZ kappers

Strosteeg 2 – 4
3511 NE Utrecht

T: +31 302 300 355